Sökning: "värmeledning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet värmeledning.

 1. 1. Assessment of a Thermal De-Icing Solution and Control Methods using Simulations

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Gustaf Ingvarsson; [2018]
  Nyckelord :Deicing; control method; LED; simulation; av-isning; kontrollmetoder; LED; simulering;

  Sammanfattning : Lastbilar körandes i nordiska vinterförhållanden riskerar att strålkastare, och andra lyktor blir täckta utav is. Detta hindrar ljuset från att skina på vägen, något som måste åtgärdas manuellt utav föraren. LÄS MER

 2. 2. Flatstickade distanstextiler och deras värmeisolerande förmåga : Hur kan förändring av masklängd och distanstråd påverka värmeisolering och vikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tove Runefelt; Viktor Lundmark Harrison; [2018]
  Nyckelord :thermal insulation; spacer fabric*; weft knit*; flatbed knit* machine; thickness; comfort; thermal conductivity; test method; värmeisolering; distanstextil*; väfttrikå; flatstickmaskin; tjocklek; komfort; värmeledning; testmetod*;

  Sammanfattning : Tillsammans med företaget Houdini Sportswear har det här projektets ämne och avgränsningar tagits fram. Houdini är ett svenskt klädföretag som designar friluftskläder av hög kvalitet och med stort fokus på funktion och komfort. LÄS MER

 3. 3. Thermodynamics of the Subsurface of Glaciers with Insights from Lomonosovfonna Ice Field at Svalbard

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Enise Shala; Caroline Svanholm; [2018]
  Nyckelord :temperature; glacier; refreezing; thermal conductivity; simulation; temperatur; glaciär; återfrysning; värmeledningsförmåga; simulering;

  Sammanfattning : Glaciers are important components of the Earth's environment and are mainly found in polar and high elevation areas. They are crucial for understanding the past, ongoing and upcoming environmental changes, relevant for fresh water supply, logistical and recreational purposes. LÄS MER

 4. 4. HotHumiBox, ett provelement mellan två kammare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Dragan Lekic; [2018]
  Nyckelord :HotHumiBox; Moisture; Heat; Vapor Density; Saturation Vapor Density; Relative Humidity; Temperature; U-value; Heat Conduction; Thermal Resistance; Heat Transfer; Heat Flow; Diffusion; Convection; Water Vapor Diffusion Resistance; HotHumiBox; Fukt; Värme; Ånghalt; Mättnadsånghalt; Relativ Fuktighet; Temperatur; U-värde; Värmekonduktivitet; Värmemotstånd; Värmeledning; Värmeflöde; Diffusion; Konvektion; Ånggenomggångsmotstånd;

  Sammanfattning : HotHumiBox är en försöksutrustning som finns på Linnéuniversitetet och som ska ge bättre kunskap och förståelse om hur fukt och temperatur varierar i en provkropp monterad mellan två kammare där klimatet kan styras var för sig. Syftet med examensarbetet är att undersöka om HotHumiBoxen fungerar väl och huruvida den kan börja användas i undervisningen i olika kurser inom institutionen för byggteknik på Linnéuniversitetet, bl. LÄS MER

 5. 5. En numerisk modell för vätskekyld flänsad korsströmsvärmeväxlare inkluderande daggutfällning

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Annelie Westén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vårt samhälle finns många tekniska tillämpningar där värmeväxlare används.En sorts värmeväxlare som är vanligt förekommande i bland annat luftkonditioneringär korsströmsvärmeväxlare, där luft strömmar tvärs över vätskefylldarör. För att öka arean för värmeövergången är flänsar vanligt förekommande pårören. LÄS MER