Sökning: "förnybar energi"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden förnybar energi.

 1. 1. Lokala energisystem med förnybar och återvunnen energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lokala energisystem; värmepump; solceller; batterier; vätgaslager; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av projektet R:ekobyn, med sidoprojektet R:energi, som har syftet att utveckla hållbara energisystemlösningar till ett 40-tal nya bostäder i Röstånga. Examensarbetet är uppbyggt kring en fallstudie där fyra olika förslag på energisystem utvärderas och jämförs, med anseende på självförsörjandegrad, klimatpåverkan och kostnader. LÄS MER

 2. 2. Traditionella material och konstruktioner – hur de kan bidra till en mer cirkulär och hållbar husproduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isak Blomster; [2018-09-05]
  Nyckelord :Hållbart byggande; traditionellt byggande; nybyggnation; cirkulär ekonomi; komposterbara hus; vagga-till-vagga;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 3. 3. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. LÄS MER

 4. 4. Please eco-drive your tractor! : a study of advisors and key-persons working with energy saving instruments for farmers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Tina Sandell; [2018]
  Nyckelord :agricultural advisors; agricultural sector; athorities; energy efficiency; energy savings;

  Sammanfattning : The Swedish government strives to be independent from fossil fuels and be an example regarding environment and sustainability. This goal requires development in renewable energy production as well for energy efficiency. Swedish agriculture faces challenges when it comes to the renewable energy production. LÄS MER

 5. 5. Amasonen : A Design Proposal for a Mixed-Use Building with Integrated Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellinor Gros; [2018]
  Nyckelord :PV-cells; PV-System; Integrated Solar Cells; Renewable Energy Resources; Integrerade Solceller; Solcellssystem; Förnybar Energi;

  Sammanfattning : With the growing energy consumption in the world today, the decreasing amount of fossil fuels and their negative impact on the environment, developments and greater use of renewable energy resources is crucial. One of the promising environmentally friendly energy resources is solar power. LÄS MER