Sökning: "CLAB"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet CLAB.

 1. 1. Development of a computational method for determining gamma energy escape from calorimeters at CLAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Amela Mehic; [2022]
  Nyckelord :Nuclear physics; Calorimeter; SNF; MCNP; Dose rate; CLAB; Gamma energy; Fuel assembly; Form function; Attenuation coefficient; Gamma spectroscopy;

  Sammanfattning : Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company- SKB has conducted measurement campaigns at the Swedish central interim storage facility for spent nuclear fuel- CLAB over the years, extending from year 2003 to 2019 where the gamma energy escape was acquired. At CLAB the spent nuclear fuel assembly is inserted into the calorimeter; device intended to measure temperature increase due to decay heat from the fuel assembly. LÄS MER

 2. 2. Modeling The Temperature of a Calorimeter at Clab : Considering a Thermodynamic Model of The Temperature Evolution of The Calorimeter System 251

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Johannes Ekman; [2021]
  Nyckelord :calorimetry; calorimeter; System 251; temperature evolution; spent nuclear fuel; SNF; MATLAB; SERPENT2; Clab; nuclear decay heat; calibration measurements; thermodynamic model; gamma escape fraction; mass correction; calibration measurements; electric heater; three component system; system of ordinary differential equations; eigenvalues; eigenvalue estimation; temperature increase method; polynomial approximation of mass correction; sensitivity of mass correction; calorimeter heat capacity; mass correction uncertainty; calorimeter calibration curve; monoenergetic gamma spectrum; curve fitting of temperature as function of time;

  Sammanfattning : It is important to know the heat generated due to nuclear decay in the final repository for spent nuclear fuel. In Sweden, the heating powers generated in spent nuclear fuels are currently measured in the calorimeter System 251 at the Clab facility, Oskarshamn. LÄS MER

 3. 3. Compilation and evaluation of validations of computer codes for spent nuclear fuel – a review

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Staffan Fors; [2019]
  Nyckelord :Nuclear fuel; Kärnbränsle; Slutförvar; Fissionsprodukter; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This report describes a systematic review regarding validations of calculations by measurements of isotopic compositions, or decay heat, on spent nuclear fuel, SNF. 15 relevant or otherwise interesting studies, were found. Two reports were chosen among the found studies and analyzed. LÄS MER

 4. 4. Utmattnings- och slitageuppskatting på fjärrvärmesystem - Till följd av tryck- och temperaturförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Gustav Sten; [2013]
  Nyckelord :Fjärrvärmesystem; slitageuppskattning; utmattning; temperaturförändringar; temperaturcykler; tryckslag; trycktransienter; tryckförändringar;

  Sammanfattning : Telge Nät äger och står för driften av fjärrvärmenätet i Södertälje. Detta fjärrvärmenät innefattarbland annat ett delnät som inkluderar Scania industriområde samt bostadsområden Pershagen ochVärdsholmen. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningarna för ett parallellt generation IV system vid svensk nybyggnation av kärnkraft.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Moa Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Kärnkraft; slutförvar; generation IV;

  Sammanfattning : A new build in the Swedish nuclear power system would entail increased re-quirements for the proposed repository, which is adapted after the reactors of today. With a fast reactor, capable of burning nuclear waste, operating in parallel with the light water reactors, the increased requirements on the repository could be reduced. LÄS MER