Sökning: "Jesper Hall"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jesper Hall.

 1. 1. Effekter av mer rörelse i skolan : En kvantitativ och uppföljande enkätundersökning på Riksidrottsförbundets rörelsesatsning i utvalda skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Jesper Hall; Fredrik Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; stillasittande; rörelseförståelse; rastaktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då stillasittandet hos barn och ungdomar ökar, satsar regeringen pengar i RF:s projekt ”samling för daglig rörelse”. Projektet vill bidra till att öka elevers fysiska aktivitet i skolorna samt utveckla rörelseförståelse utifrån idrottsliga, psykiska, fysiska och sociala förmågor hos eleverna. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning i elitidrottsföreningar –En explorativ studie om hur ekonomistyrning utformas och används i svenska elitidrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Gunneling; Joakim Hall; [2017-01-26]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Ekonomistyrningsverktyg; Elitidrottsförening; Elitlicens; Icke vinstdrivande organisation; Ideell förening;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Flera idrottsföreningar kämpar med ekonomin för att kunna klarade ekonomiska kraven som förbunden ställer genom elitlicenserna. Vissa föreningar lyckasbra medan andra tvingas degraderas eller till och med går i konkurs. LÄS MER

 3. 3. Vad vill vi behålla? En studie om kommunikationsprocesser i stadsdelssomvandlingar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Lovisa Dahlbo; [2017]
  Nyckelord :Architecture; urban planning; communication; Landskrona; process;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Kandidatarbetet är en observationsstudie av kommunikationsprocesser i stadsdelsomvandlingar. Arbetet undersöker hur inblandade aktörer engagerar och hur förslagen kring stadsomvandlingen berättas från ide till resultat. LÄS MER

 4. 4. How Pink will make you think : En kvalitativ mottagarstudie av Rosa Bandet-kampanjen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jesper Törnlund; Tobias Bokström; [2015]
  Nyckelord :Rosa Bandet; Stuart Hall; kampanj; inkodning; avkodning;

  Sammanfattning : Syfte Denna studie syftar till att undersöka privatpersoners uppfattningar om Rosa Bandet-kampanjen. Den underliggande teorin i studien är Stuart Halls encoding/decoding-modell. De metoder som använts för undersökningen är fokusgrupper kombinerat med en kampanjanalys med utgångspunkt i Lars Palms synsätt om budskapsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Helsingborg Arena - En Brandteknisk Riskvärdering

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jussi Dahlin; Alexander Elias; Martin Forssberg; Oscar Karlsson; Jesper Kjellström; [2015]
  Nyckelord :CFD; SIMULEX; FDS; Fire Dynamic Simulator; Helsingborg Arena; Brandteknisk Riskvärdering; Idrottsarena; utrymning; rökfyllnad; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this report the fire-safety of Helsingborg Arena is analysed and evaluated. This has been done considering the safety of the people evacuating the building in case of a fire. LÄS MER