Sökning: "rörelseförståelse"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet rörelseförståelse.

 1. 1. Effekter av mer rörelse i skolan : En kvantitativ och uppföljande enkätundersökning på Riksidrottsförbundets rörelsesatsning i utvalda skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Jesper Hall; Fredrik Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; stillasittande; rörelseförståelse; rastaktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då stillasittandet hos barn och ungdomar ökar, satsar regeringen pengar i RF:s projekt ”samling för daglig rörelse”. Projektet vill bidra till att öka elevers fysiska aktivitet i skolorna samt utveckla rörelseförståelse utifrån idrottsliga, psykiska, fysiska och sociala förmågor hos eleverna. LÄS MER

 2. 2. Att klättra, springa, krypa och kasta : En effektutvärdering inom området rörelseförståelse bland barn: har interventionen ”Rörelsesatsning i skolan” gett någon effekt?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Sahlström; [2019]
  Nyckelord :ANOVA; barn; chi2-test; fysisk aktivitet; intervention; kvantitativ metod; rörelseförståelse; SCED;

  Sammanfattning : Övervikt är en av de ledande folkhälsoutmaningarna i världen där cirka en tredjedel av världens befolkning är övervikta eller har fetma vilket medför negativa hälsoeffekter och sjukdomar. Övervikt och fetma drabbar även barn och unga där en kraftig ökning har skett under de senaste 40 åren. LÄS MER

 3. 3. Du har världen för dina fötter : - En studie av nyanlända flickors erfarenheter av rörelseförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida-Lie Heljeberg; [2019]
  Nyckelord :idrott och hälsa; motorik; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Att få nyanlända flickor att aktivt delta i skolämnet idrott och hälsa har visat sig vara problematiskt. Konsekvenser av kultur och religion har tidigare uppmärksammats som möjliga bakomliggande faktorer för detta, men idrottslärarna på en svensk gymnasieskola har identifierat ytterligare en faktor som begränsar nyanlända flickors potential till deltagande i ämnet idrott och hälsa – bristfällig rörelseförståelse. LÄS MER