Sökning: "Bengt-Åke Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt-Åke Andersson.

  1. 1. Diskriminering och rekrytering : En studie om rekryteringsföretagens legitimitetsbalansering.

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Marlene Nordlander; [2007]
    Nyckelord :Diskriminering; legitimitet; rekryteringsföretag; anställningsprocessen; sociologi;

    Sammanfattning : AbstractTitel: Diskriminering och rekrytering - En studie om rekryteringsföretagens legitimitetsbalansering.Författare: Marlene NordlanderHandledare: Bengt-Åke GustafssonKurs: Sociologi 41-60 poäng, ht 2006, Växjö Universitet.Invandrare har det svårt att finna arbete på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER