Sökning: "maktförhållanden"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade ordet maktförhållanden.

 1. 1. ”Vi alla är ju olika men vi är alla ändå lika. Alltså det är ju jätteviktigt.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adrienne Baker; Anna Henry; [2024-02-26]
  Nyckelord :Likabehandling; Normer; Normkritik; Makt; Förskola; Förskollärare; Intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet som framförs i denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur förskollärare beskriver att de omvandlar likabehandlingsplanen till ett praktiskt likabehandlingsarbete. Studien undersöker också vilka möjligheter och hinder som påverkar förskollärarnas likabehandlingsarbete och hur barnens görs delaktiga. LÄS MER

 2. 2. Vad utelämnas? : - En kritisk granskning av sfi-läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Atefeh Ebrahimnia; Jakob Hvistendahl; [2024]
  Nyckelord :vuxenutbildning; SFI; rasism; rasifiering; diskriminering; normkritisk pedagogik; kritiska vithetsstudier; maktstrukturer; ojämlikhet; representation;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kritisk textanalys av två läromedel avsedda för svenska för invandrare(SFI) kurs D. Analysen baseras på kritisk diskursanalys, normkritisk forskning ochkritiska vithetsstudier. LÄS MER

 3. 3. Det outsägliga spelet av Armageddon : En narratologisk analys av apokalyptiska maktförhållanden i Good Omens av Terry Pratchett och Neil Gaiman

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alex Grönroos; [2024]
  Nyckelord :Eschatology; Apocalypse; Popular culture; Narratology; Power; Good Omens; Eskatologi; Apokalyps; Populärkultur; Makt; Narratologi; Good Omens;

  Sammanfattning : This paper is used to study the implications that power has in a fictive story about the apocalypse. In the fictional novel, Good Omens by Terry Pratchett and Neil Gaiman, there are different positions that express power and by analyzing them different attitudes emerge. LÄS MER

 4. 4. Amplifying Accessibility : Examining accessibility solutions and considerations for visual impairment in mobile applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Datavetenskapens didaktik

  Författare :Moana Södergren; Ella Hallgren; [2023]
  Nyckelord :Accessibility; Accessibility solutions; Visual impairment; Mobile applications; Universal Design Theory; Critical Disability Theory; Accessibility features; Accessibility tech debt; Education and prioritization; Inclusive mobile applications; Social structures and power relations; Tillgänglighet; Tillgänglighetslösningar; Synnedsättning; Mobilapplikationer; Universal Design Theory; Critical Disability Theory; Tillgänglighetsfunktioner; Utbildning och prioritering; Inkluderande mobilapplikationer; Sociala strukturer och maktförhållanden;

  Sammanfattning : Though an increasingly more common occurrence, digital mobile applications are not typically particularly accessible for people with visual impairment. This study investigates the difficulties and consequences faced by developers and visually impaired users when implementing and using accessibility features as well as highlighting the principal considerations when doing so. LÄS MER

 5. 5. Delat ledarskap : Amabulanspersonalens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Olsson-Hermansson; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård. Delat ledarskap. Kvalitativ metod. Medarbetare. Sjukvård.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare inom ambulansen i Västra Götaland upplever delat ledarskap. Det är viktigt att ta reda på för att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats eftersom det är svårt att behålla och rekrytera personal inom hälso- och sjukvården idag. LÄS MER