Sökning: "Bilal Mustafa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bilal Mustafa.

  1. 1. Issues of Routing in VANET

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

    Författare :Umar Waqas Raja; Bilal Mustafa; [2010]
    Nyckelord :VANET; Routing Protocols; MANET;

    Sammanfattning : Vehicular Ad Hoc Network (VANET) is a sub class of mobile ad hoc networks. VANET provides wireless communication among vehicles and vehicle to road side equipments. The communication between vehicles is used for safety, comfort and for entertainment as well. LÄS MER