Sökning: "Björn-Erik Sundqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn-Erik Sundqvist.

  1. 1. Prevention av substansmissbruk hos ungdomar : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Robin Smedjegården; Björn-Erik Sundqvist; [2016]
    Nyckelord :Ungdomar; substansmissbruk; prevention; intervention;

    Sammanfattning : Bakgrund: De vanligaste substanserna som ungdomar missbrukar är alkohol och narkotika. Narkotikamissbruket är en av de största orsakerna till hälsoproblem och dödsfall bland ungdomar och yngre vuxna i Europa. Alkoholen påverkar folkhälsan och ligger således bakom en stor andel olyckor, skador och våldsbrott. LÄS MER