Sökning: "Cassandra Sjöblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cassandra Sjöblom.

  1. 1. Hinder för bildandet av ägarlägenheter : Särskilt om reglerna kring samverkan och uthyrning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Cassandra Lloyd Sjöblom; [2017]
    Nyckelord :ägarlägenheter; samverkan; röstspärren; gemensamma servitut; projektrelaterad uthyrning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER