Sökning: "Christian Kourieh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christian Kourieh.

 1. 1. Kontroll av företagskoncentrationer inom telekommunikationssektorn : marknadsdefinition och asymmetrisk utbytbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Christian Kourieh; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Civilbefolkningens humanitärrättsliga skydd mot attacker i väpnadekonflikter - En utredning av Syrienkonflikten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Christian Kourieh; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER