Sökning: "Christoffer Berggren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Christoffer Berggren.

 1. 1. The complexity of circular business models and the effect of firm size in the clothing industry - A variable development and quantitative study for the clothing industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Lindström; Carl Berggren; [2020-07-01]
  Nyckelord :Circular business models; circular economy; sustainable business models; closing the loop strategies;

  Sammanfattning : With the newly added focus on the social and environmental costs associated with the fast fashionand clothing industry, many researchers have attempted to solve the problem and come up withvalid theories for change. A way to minimize externalities is with the implementation of circular businessmodels, which have become increasingly relevant to prolong the life cycle of products, reducethe use of natural resources and minimize harmful emissions and can, therefore, be a possible solutionto the problem. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassa marksanering : Förbättringsförslag för ökad tillämpning av biologiska marksaneringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Christoffer Borefur; Emma Berggren; [2020]
  Nyckelord :Contaminated land; contaminated soil; decision makers; life cycle assessment; site remediation; stakeholders; sustainable remediation; Beslutsfattare; efterbehandling; förorenad mark; förorenade områden; hållbar sanering; intressenter; livscykelanalys; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Purpose: In Sweden, there are area that are polluted and in need of remediation. However, soil remediation processes have a negative secondary impact on the climate. There are various soil remediation methods to apply, of which dig and dump are the most frequently used. The method involves although high emissions of carbon dioxide. LÄS MER

 3. 3. Det är utsidan som räknas : Etiketternas påverkan av konsumenters uppfattningar på en ölflaska

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Christoffer Berggren; Simon Westling; [2017]
  Nyckelord :Mikrobryggeri; Etiketter; Förväntningar; Konsument;

  Sammanfattning : Idag finns det över 250 bryggerier i Sverige och detta märks även på mångfalden av öl som finns att välja i hyllorna på Systembolaget. Men vad är det som styr vilken flaska vi faktiskt köper? Syftet med den här studien är att undersöka hur bryggerier arbetar och vad de vill förmedla när de designar sina etiketter, samt att undersöka hur konsumenterna uppfattar etiketterna. LÄS MER

 4. 4. Undantag från revisionsplikten i Norge och revisionens framtid i små aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Christoffer Berggren; Martin Adolfsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kan man skapa en världsportfölj baserad på inhemska aktier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Christoffer Berggren; Staffan Larsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har undersökt hur globaliseringen påverkar aktiemarknaden. Ett sätt att ta reda globaliseringens effekter kan vara att jämföra avkastning och risk för olika marknader. För att kunna göra en jämförelse har vi skapat aktieportföljer baserade på olika marknader och jämfört dessa med ett index som motsvarar världen. LÄS MER