Sökning: "life cycle assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade orden life cycle assessment.

 1. 1. Life Cycle Assessment of Circular Kitchen : A Case study at Chainable

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Keteki Anand; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Circular Economy; kitchens-as-a-service; kitchen;

  Sammanfattning : The building sector is resource intensive and contributes significantly to Climate change. In recent times, many initiatives are being undertaken to make today’s situation better. Among them, the Circular economy has become an attractive topic for implementation of sustainability in various sectors. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av två stomsystem för byggnader- skillnaden mellan trä- och betongstommar ur klimatpåverkansynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maikel Aro; Mattias Isak; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jorden genomgår idag klimatförändringar och den största faktorn till detta är allaväxthusgaser som släpps ut, som människan dessutom ansvarar för. I Sverige stårbyggsektorn för en dryg femtedel av den klimatpåverkan som finns i landet och står därförinför stora utmaningar i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Integration of food shelf-life in life cycle assessment of polymers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Divya Sukumaran Nair; [2021]
  Nyckelord :Food shelf-life; life cycle assessment; biopolymers; food packaging; sustainability; shelf-life induced food waste; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Biopolymers are being considered as a promising alternative to fossil-based polymers and this inclination towards biopolymers is due to their lower environmental impact owing to their origin from renewable resources. The environmental impact assessment, however, often does not consider the impact of barrier properties of polymers and the resulting differences in food waste generated in the supply chain. LÄS MER

 4. 4. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER

 5. 5. A Comparative Life Cycle Assessment of Alternative Polymers to Poly(vinyl chloride) for Use in Flooring Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Caroline Almqvist; Pernilla Larsson; [2021]
  Nyckelord :PVC; Flooring; Life Cycle Assessment; LCA; Polymer technology; Earth and Environmental Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Poly(vinyl chloride) has a long history of use in the flooring industry. Throughout the years, several environmental and health issues have arisen concerning the production, usage and disposal of PVC. LÄS MER