Sökning: "Cykelsäkerhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Cykelsäkerhet.

 1. 1. Säkrare på två hjul, en studie för cykelsäkerhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gustav Adolf Adler; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet cyklister på Sveriges gator har stigit de senaste åren [1] och med fler cyklar i trafiken ökar risken för olyckor. Syftet med denna rapport är att med statistik från tidigare års skaderegister utröna möjliga gemensamma nämnare för dessa olyckor och ge förslag på insatser och förändringar som skulle kunna göras för att förebygga skadorna. LÄS MER

 2. 2. Cykelsäkerhet för studenter : Studenters cykelsäkerhet mellan dagliga destinationer i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jesper Nydert; [2013]
  Nyckelord :Cykelsäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER