Sökning: "David Doster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Doster.

  1. 1. "Tv:n säger vad jag vill ha" : Populärkultur i förskolan - barn som konsumenter av tv och film

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :David Gustafsson Doster; [2014]
    Nyckelord :Populärkultur; förskola; förhållningssätt; barnintervju;

    Sammanfattning : .... LÄS MER