Sökning: "David Jörgensén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Jörgensén.

  1. 1. Säkerställer en kravanalytiker kundfokusering i agil kravhantering?

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Amanda Reimertz; David Jörgensén; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER