Sökning: "Miljöfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 435 uppsatser innehållade ordet Miljöfrågor.

 1. 1. Isolering av trä med betong och gjutasfalt : En studie om brandskyddsfunktion av betong och gjutasfalt som slitskikt på träbjälklag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellinor Sanned; [2021]
  Nyckelord :Brandskydd; betong; KL-trä; gjutasfalt; slitskikt;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljöfrågor mycket aktuella, vilket innebär att byggindustrin börjat söka sig till mer miljövänliga och hållbara byggmaterial. Enligt Svenskt trä (2020a) är trä ett mycket mer miljövänligt byggmaterial än flera andra på marknaden, därför har det blivit mer och mer populär. LÄS MER

 2. 2. Den suveräna statens skyldighet att skydda miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Ljunglöf; [2020]
  Nyckelord :Internationell miljörätt; Mänskliga rättigheter; Intervention; R2P; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of environmentally motivated intervention (which in the essay is defined as ecological intervention), with the purpose to force another state to stop global effect pollution, and how such a solution would affect the international legal and political climate. The thesis is based on the underlying environmental law and international law principles to provide a deeper understanding of the subject. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning inom banksektorn : En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den svenska banksektorns hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Cziszewska; Michelle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; Environmental; Social; Governance; ESG; Banking industry; Qualitative content analysis; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapportering; Miljö; Socialt ansvar; Bolagsstyrning; ESG; Banksektorn; Nischbanker; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Sustainable development is a phenomenon that has become increasingly important as a result of the shift in values of today’s society. Because of this increase in awareness of sustainability, organizations have parallelly increased their reporting in this area in order to enable investors, customers and other stakeholders to make decisions. LÄS MER

 4. 4. Miljö och hållbarhet i slöjdundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tim Linderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utifrån tanken om att miljöfrågor är både viktigare och mer aktuella än någonsin, syftar arbetet till att kartlägga hur miljö- och hållbarhetsaspekter formulerats i de svenska läroplanernas allmänna del och slöjdämnets kursplan från och med införandet av grundskolesystemet 1962 fram till det förslag på en reviderad kursplan som Skolverket lade fram hösten 2019. De utgivna läroplanerna har getts en kortfattad beskrivning där förändringar gällande skolans verksamhet och slöjdämnets karaktär redogjorts för. LÄS MER

 5. 5. Röd jätte : Den ekokritiska tropen `apokalyps´ i nutida kinesisk science fiction

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Oliver Reuter; [2020]
  Nyckelord :Ekokritik; Apokalyps; Science fiction; Kina; Liu Cixin; Hao Jingfang; Chen Qiufan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. LÄS MER