Sökning: "Deepwater horizon"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Deepwater horizon.

 1. 1. Climate change beliefs, environmental policies support and the fossil fuels industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Tommaso Piseddu; [2020]
  Nyckelord :Environmental Policies; Climate Change Beliefs; Deepwater Horizon Oil Spill; Coal Plants;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide a contribution to the analysis of how relevant the presence of the fossil fuels industry is in shaping the attitudes toward climate change and environmental policies. This presence is studied in the form of coal plants at county-level and in the aftermath of the Deepwater Horizon oil spill of 2010 in Louisiana, a state that largely relies on oil and gas extractive activities. LÄS MER

 2. 2. Changes in Disclosure Tone after an Incident - Quality and industry spill-over effects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefin Dolietis; Fanny Rydberg; [2019-08-08]
  Nyckelord :Disclosure tone; disclosure quality; spill-over effect; industry response; text analysis; activity; optimism; certainty; realism; impression management; information overload; greenwashing;

  Sammanfattning : Background/Purpose: The focus of this report is how the concerned company BP and Oil and Gas (O&G) industry responded to the Deepwater Horizon oil spill in their Sustainability reports. This study examines changes in tone after the incident in order to detect changes in language. LÄS MER

 3. 3. Nine Years After The Deepwater Horizon Oil Spill. Evaluating Consequences In a State-Corporate Crime FrameworkFRAMEWORK

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Letizia Lorini; [2019]
  Nyckelord :Deepwater Horizon; Oil Spill; State corporate crime; Michaelowski Kramer; environmental consequences;

  Sammanfattning : On April 20, 2010, the Deepwater Horizon oil platform exploded after a series of issues with the Macondo oil well, around the Louisiana coast, in the Gulf of Mexico, causing the death of 11 workers and wounding 17 others. On April 22, the rig sank into the ocean. LÄS MER

 4. 4. Produktionsutveckling av modifierad pappersmassa för oljeabsorption

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Salvador Valencia; [2019]
  Nyckelord :torkning; kompression; pappersmassa; oljeabsorbent;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har skrivits i samarbete med Nordic Bioengineering med målet att effektivisera torksteget och kompressionssteget för deras hydrofobiskt modifierade pappersmassa. Länge har det funnits ett problem med rening av olja från oljespill och trots att mängden spill har minskat under de sista 30 åren, sker det än idag stora utsläpp som spillet från Deepwater Horizon och Sanchi. LÄS MER

 5. 5. Företags samhällsansvar : En komperativ fallstudie om British Petroleum's CSR-rapportering före och efter olyckan i den Mexikanska golfen år 2010

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Företags samhällsansvar; Corporate Social Responsibility; British Petroleum; Deepwater Horizon;

  Sammanfattning : .... LÄS MER