Sökning: "Die Liebhaberinnen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Die Liebhaberinnen.

 1. 1. Rhythmic Tempi Analysis and Genus Analysis of Elfriede Jelinek’s Novel Die Liebhaberinnen : Mathematical Narratology Model

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Alla Ericson; [2019]
  Nyckelord :rhythmic tempi; Elfriede Jelinek; Die Liebhaberinnen; Mieke Bal; intrafeminine subjugation; Mathematical Narratology; Literary Criticism; multidisciplinary analysis.;

  Sammanfattning : This interdisciplinary study is exploring several fields of scientific research ‒ Literary Criticism, Mathematical Narratology, Structural Semiotics, Feminism and Intersectionality, and applying their theoretical and methodological apparatus for analysis of Elfriede Jelinek’s novel Die Liebhaberinnen (Women as Lovers). The study is focusing on quantitative and qualitative analysis of five rhythmic tempi ‒ pause, ellipsis, summary, slow down and scene. LÄS MER

 2. 2. Äkta makar och falska myter - en komparativ läsning av Elfriede Jelineks Älskarinnorna och Kristina Lugns Om ni hör ett skott---

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Roberg; [2012]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen gör en jämförande läsning av den svenska poeten och dramatikern Kristina Lugn och den österrikiska författaren och dramatikern Elfriede Jelinek, med fokus på hur båda gestaltar vardagsmyter i en barthesiansk mening. I analysen behandlas ett verk av vardera författare: Elfriede Jelineks Älskarinnorna (Die Liebhaberinnen) samt Kristina Lugns Om ni hör ett skott---. LÄS MER