Sökning: "Dockteater som pedagogiskt verktyg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dockteater som pedagogiskt verktyg.

 1. 1. Dockteater som pedagogiskt verktyg

  C-uppsats,

  Författare : [2010]
  Nyckelord :dockteater; kreativitet; fantasi; demokrati; lustf;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vi har, av tidigare erfarenheter, upptäckt en frånvaro av praktiskt, lustfyllt lärande däreleverna tillåts vara delaktiga. Då våra egna intressen är präglade av och starkt kopplade tillaktiviteter där människan, som skapande varelse, tillåts vara aktiv med nyfikenheten somdrivkraft har vi valt att undersöka dockteaterns möjligheter att stimulera till ett sådantlärandesätt. LÄS MER

 2. 2. Rummet, tingen och karaktärerna : om berättande genom animation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Frida Talik; [2007]
  Nyckelord :animerad film; pedagogik;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlar jag frågan: Vilka verktyg främjar en enkel väg till berättande med tekniken animation?Jag ifrågasätter idén om att man bör veta vad man ska berätta och hur historien ska vara konstruerad, innan man börjar berätta. I stället vill jag visa att förmågan till berättande finns inom oss alla, och jag vill i detta arbete prova en metod för att låta berättandet byggas upp i interaktion mellan ting, rum och människor. LÄS MER