Sökning: "Dubbeldiagnospatienter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Dubbeldiagnospatienter.

  1. 1. KULTURELLA AKTIVITETERS BETYDELSE FÖR ÅTERHÄMTNINGEN. UPPLEVELSER HOS PATIENTER MED DUBBELDIAGNOS

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Linnea Törnvall; Selma Basic; [2020]
    Nyckelord :Dubbeldiagnospatienter; gemenskap; kulturella aktiviteter; psykisk hälsa; återhämtning.; Dual diagnosis patients; community; cultural activities; mental health; recovery.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett substansbrukssyndrom samtidigt som en annan psykiatrisk sjukdom benämns dubbeldiagnos. Att ha en dubbeldiagnos är förknippat med sämre prognos och svårare återhämtning. LÄS MER