Sökning: "EOL-produkter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet EOL-produkter.

  1. 1. Waste Management : Förbättringsförslag av återvinningsprocessen inom hemelektronikbranschen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :David Engström; Marcus Lundgren; Tobias Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Waste; Waste Management; EOL-produkter; Reverse Logistics; WEEE;

    Sammanfattning : Titel: Waste Management – Förbättringsförslag av återvinningsprocessen inom hemelektronikbranschen. Bakgrund: I en bransch som kännetecknas av snabb teknologisk utveckling är det viktigt att se till att de produkter som kommer ut på marknaden också tas om hand på ett bra sätt i slutet av sitt funktionella liv. LÄS MER