Sökning: "Ea Ea"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Ea Ea.

 1. 1. Verksamhetsarkitektur i små och medelstora företag : En studie om processer, information, IT-miljö och verksamhetsförmågor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Elin Fritiofsson; [2020]
  Nyckelord :SME; business architecture; enterprise architecture; SME; enterprisearkitektur; verksamhetsarkitektur;

  Sammanfattning : The goal of this study is to examine how small and medium-sized enterprises (SME) describe and model the part of Enterprise Architecture (EA) that is concerned with the business architecture by looking at four common modelling perspectives within business architecture – processes, information, IT systems and business capabilities. The study both examines if general models and descriptions have been created by the SMEs for the aforementioned perspectives, as well as if the SMEs have created target architectures for change management. LÄS MER

 2. 2. Fotbollskultur, nu även virtuellt : En analys av e-sporten & traditionell sport med Simulacra & Simulation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktor Widblom; [2020]
  Nyckelord :Baudrillard; E-Sports; Ethnography; FIFA; Reality; Science; Sports; Simulacra; Simulation; Soccer; Symbols; Baudrillard; E-sport; Etnografi; FIFA; Fotboll; Idrottsvetenskap; Simulacra; Simulation; Sport; Symboler; Verklighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Det som idag beskrivs som e-sport har funnits sedan 1940-talet i en eller annan form. Med teknologiers framfart har detta kommit till att bli en del av den stora globala marknaden och även idrottsorganisationer investerar i e-sportlag som en del i att följa utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Hjärtslag och hovslag : Behandlares upplevelser av Hästunderstödd terapi för personer med psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Felicia Olofsson Sandin; [2020]
  Nyckelord :Equine Assisted Therapy; mental illness; mentalization; sense of coherence; cognitive behavioral therapy; mindfulness; Hästunderstödd terapi; psykisk ohälsa; mentalisering; KASAM; kognitiv beteendeterapi; mindfulness;

  Sammanfattning : Equine Assisted Therapy is, from a social work perspective, a relatively unexplored arrangement of therapy in which the horse is part of the treatment. This study illustrates the equine therapist’ experiences of Equine Assisted Cognitive Behavioural Therapy (EA-CBT) and Equine Assisted Therapy (EAT) up against people suffering from mental health issues. LÄS MER

 4. 4. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 5. 5. Döttrars upplevelse av uppväxten med en mamma med ätstörning : “Still, even as a little girl, I felt that I needed to protect her from the world; a world that had cracked her open and taken out her soul.”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Malin Schelin; Caroline Westberger; [2019]
  Nyckelord :mother´s with eating disorder; parenting; daughter´s experience; children as relatives; mödrar med ätstörning; föräldraskap; döttrars upplevelser; barn som anhöriga;

  Sammanfattning : Abstract Title: Daughters experience of growing up with a mother with eating disorder   Authors: Malin Schelin and Caroline Westberger   Daughters risk negative identity development if they grow up with mothers with EA. Previous research shows how children of parents with mental illness easily are forgotten. LÄS MER