Sökning: "Elias Bergenheim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Bergenheim.

  1. 1. "Vaccinpass är ett hot mot religionsfriheten" : En studie om religionsfrihetens gränser

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Elias Bergenheim; [2022]
    Nyckelord :religionsfrihet;

    Sammanfattning : När Covid-19 pandemin förlamade Sverige infördes vaccinationsbevis för större folksamlingar med syftet att motarbeta spridningen av sjukdomen och skydda utsatta grupper utan att införa striktare restriktioner. I respons till införandet gick ärkebiskopen Antje Jackelén ut i media och argumenterade för att dessa vaccinationsbevis inskränkte på religionsfriheten. LÄS MER