Sökning: "Elin Fries"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elin Fries.

 1. 1. ”Vi vill ha er till den här tunga arbetsplatsen” : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av jämställdhet på en mansdominerad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Fries; Moa Zweifel; [2019]
  Nyckelord :gender equality; gender equality work; male dominated workplace; gender labelling; experiences; jämställdhet; jämställdhetsarbete; mansdominerad arbetsplats; könsmärkning; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av och arbetet med jämställdhet på ett mansdominerat företag, hur kvinnor i produktionen upplever jämställdhet och hur företaget arbetar med jämställdheten. För att kunna förverkliga syftet har vi gjort en undersökning på ett svenskt industriföretag med verksamhet i ett flertal länder. LÄS MER

 2. 2. Reforestation in the far north : comparing effects of the native tree species Betula pubescens and the non-native Pinus contorta in Iceland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Elin Fries; [2017]
  Nyckelord :Iceland; non-native tree species; understory vegetation; P. contorta; B. pubescens;

  Sammanfattning : The use of non-native tree species in forestry is both praised and questioned. Foresters have often promoted their use, mainly because of higher growth rates, resilience to pests and diseases and improved survival under harsh conditions. LÄS MER

 3. 3. Hundförbud i skidspåren : hur upplevs det av skidåkare och hundägare i Stadsliden, Umeå kommun?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Lina Edgren; Elin Fries; [2014]
  Nyckelord :tätortsnära skog; rekreation; vinterstigar; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Den tätortsnära skogen har stor betydelse för människorna i dess närområde. Eftersom Umeå har som mål att expandera till 200 000 invånare år 2020 kommer trycket på de tätortsnära skogarna att öka. Med ökat tryck kommer ofta ökade konflikter, eftersom många intresseområden ska samsas. LÄS MER