Sökning: "Ellen Hallensjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Hallensjö.

  1. 1. En studie av design portfolios som underlag för professionell bedömning av studenters expertis

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

    Författare :Ellen Hallensjö; Stina Skoglund Björk; [2017]
    Nyckelord :bedömning; design portfolio; grafisk design; expertis;

    Sammanfattning : Det är idag högst nödvändigt bland kreatörer att kunna visa upp en portfolio, då det är en viktig del av den professionella identiteten. En portfolio kan därför vara avgörande ifall en anställning kommer att ske eller inte. Detta i en bransch med sådan hård konkurrens som inom grafisk design. LÄS MER