Sökning: "Emma Peres"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Peres.

 1. 1. Varumärkessamarbeten, ett stöd eller del i en långsam död? : En kvantitativ studie av mer och mindre modemedvetna konsumenters upplevelser av H&M:s partnervarumärke samt framgångsfaktorer för lyckade samarbeten.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lind; Karin Lönnberg; Emma Peres; [2020]
  Nyckelord :Co-branding; fast-fashion; luxury brands; H M; Co-branding; fast-fashion; lyxvarumärke; H M;

  Sammanfattning : Varumärket har sedan många år tillbaka utgjort en viktig strategisk resurs för många företag. I dagens samhälle råder en tuff modemarknad med många aktörer som slåss om kundens intresse. Det är därför viktigt att företagen sticker ut ur mängden och differentierar sig. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet : En undersökning av de möjligheter och utmaningar som leverantörer av varor till bygg- och fastighetsbranschen står inför i arbetet med social hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Skog; Emma Peres; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social sustainability is a concept in which relevance is prevailing within the construction industry. In 2016 there shall be a new EU constitution that shall require mandatory sustainability reporting for companies and organisations and new regulations that precedes the current regulation on working environments. LÄS MER