Sökning: "Emma Törnsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Törnsten.

  1. 1. Att konstruera en barndom : Det litterära barnet i Harry Martinsons Nässlorna blomma och Henning Mankells Comedia Infantil

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Emma Törnsten; [2018]
    Nyckelord :Henning Mankell; Comedia Infantil; Harry Martinson; Flowering nettle; Childperspective; Childhood; Child characters;

    Sammanfattning : The aim of this esseay is to analyse the configuration of the literary child in Henning Mankells Comedia Infantil and Harry Martinssons Flowering Nettle. The teoretical outset is interdisciplinary, informed by both literarystudies and childstudies adopting a psycho-social perspective which allows a reading of the childprotagonists inside as well as outside preconditions and how these are constructed in the texts. LÄS MER