Sökning: "Ene Palk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ene Palk.

  1. 1. Förbättras sömnen efter genomgången stresshanteringskurs?

    L3-uppsats,

    Författare :Ene Palk; [2009]
    Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

    Sammanfattning : Symtombilden bland patienter som kommer till företagshälsovården har förändrats de senaste 10 åren. Tidigare dominerade besvär från rörelseorganen. Idag är de psykosomatiska symtomen vanligast. Bland patienter som söker vid företagshälsovården har många problem med stress och sömn. LÄS MER