Sökning: "Projektrapport"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet Projektrapport.

 1. 1. Du er her ikke : Projektrapport

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Mette Jensen Bystrup; [2018]
  Nyckelord :identity; twins; loneliness; duality; graphic novel; picture book; identitet; tvillinger; ensomhed; dualitet; grafisk roman; billedbog;

  Sammanfattning : Mit masterprojekt er en grafisk roman med titlen Du er her ikke. Den omhandler temaer såsom identitet, dualitet, ensomhed og tvillingeskab. Bogen har en fragmentarisk struktur, hvor helheden skabes af erindringsglimt, der veksler med fantasier, og hvor selve billedudtrykket er en bærende del af fortællingen. LÄS MER

 2. 2. Projektrapport "Lilla Ego"

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Anna Helgesson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Catheter Related Problems in Pediatric Oncology Treatment : A Technical Investigation Performed at Uppsala Akademsika Sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Jenny Fjärstedt; [2016]
  Nyckelord :CVC; SVP; Catheter; Catheter Related Problems; Pediatric Oncology; Fluid Dynamics;

  Sammanfattning : In this project, problems related to loss of free flow in central venous catheter and implanted subcutaneous ports have been investigated. The catheters investigated in this project are intended for children with cancer diseases. The initial hypothesis was that the length, radius and curvature of the catheter would affect the flow. LÄS MER

 4. 4. TYPISK FOODIE : Projektrapport för skapandet av magasinet FOODIE

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Madeleine Blom; Frida Jernfält; [2015]
  Nyckelord :Typografi; Semiotik; Läsbarhet; Läsupplevelse; Denotation och Konnotation; målgrupp;

  Sammanfattning : This report discusses typography and image connected to the creation of the food magazine FOODIE. Based on the research that is now available on typography we ask questions about why research on readability is overrepresented in this area? We are putting typography in a context of semiotics, denotation and connotation and based on that we put together a magazine that appeal to and influence the specific target group that is discussed in the end the report. LÄS MER

 5. 5. Modulär och distribuerad arkitektur för styrning och avläsning av heterogen apparatur i flerklientmiljö

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Elvis Stansvik; [2015]
  Nyckelord :software architectures; distributed systems; control systems; remote control; mjukvaruarkitektur; distribuerade system; kontrollsystem; fjärrstyrning;

  Sammanfattning : Följande projektrapport beskriver arbetet med att ta fram ett modulärt distribuerat system för fjärrstyrning och -avläsning av hårdvaruenheter i en apparat för mineralanalys. Resultatet visar hur ett sådant system med fördel kan byggas på fjärranrop, publiceringar och prenumerationer med hjälp av ett externt ramverk. LÄS MER