Sökning: "FEA"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet FEA.

 1. 1. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 2. 2. Koncept för friktionstest i trycksatt ångmiljö

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Nils Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Pressure vessel; Tribometer; FEA; Design; Tryckkärl; Tribometer; FEM; Design;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete var att utforma ett koncept för friktionsmätning i trycksatt ångmiljö mellan materialparen trä/metall och metall/metall. Krav på konstruktionen var att hastigheten skulle kunna regleras mellan 0-100 meter per sekund under sex bars övertryck i 100 % luftfuktighet vid temperatur upptill 180 grader Celsius till uppdragsgivaren Mittuniversitetet i Sundsvall. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of a Switched Reluctance Machine in an Automotive Oil Pump Application

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Edvin Malm; August Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :SRM; Switched Reluctance Machine; Instantaneous Torque Control; Average Torque Control; Flux Based Position Estimation; Sensorless; 4 2 asymmetric SRM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A Switched Reluctance Machine (SRM) is evaluated in terms of torque quality and speed ripple for a particular pump application. The aim is to give BorgWarner insight into the control methodology and possible applications for a Switched Reluctance Machine. LÄS MER

 4. 4. Design Optimization in Gas Turbines using Machine Learning : A study performed for Siemens Energy AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Berggren Mathias; Sonesson Daniel; [2021]
  Nyckelord :Computer Science; Design Optimization; DO; MDO; Surrogate Models; Surrogates; Response Surface Methods; Metamodels; Metamodeling; Machine Learning; ML; FEA; Finite Element Analysis; FEM; Finite Element Method;

  Sammanfattning : In this thesis, the authors investigate how machine learning can be utilized for speeding up the design optimization process of gas turbines. The Finite Element Analysis (FEA) steps of the design process are examined if they can be replaced with machine learning algorithms. LÄS MER

 5. 5. Cross-comparison of Non-Linear Seismic Assessment Methods for Unreinforced Masonry Structures in Groningen

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Viktor Peterson; Zihao Wang; [2020]
  Nyckelord :Non-linear time-history analysis; non-linear pushover analysis; N2- method; equivalent frame model; continuum model; numerical seismic assessment; unreinforced masonry buildings iv;

  Sammanfattning : A large amount of low-rise unreinforced masonry structures (URM) can be foundin Groningen, the Netherlands. More and more induced earthquakes with shortduration have been detected in this region due to gas exploitation. LÄS MER