Sökning: "FEA"

Visar resultat 11 - 15 av 121 uppsatser innehållade ordet FEA.

 1. 11. Effects of Lattice Strain in Silicon Double Crystal Monochromators

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/MAX IV-laboratoriet

  Författare :Johan Eckdahl; [2018]
  Nyckelord :synchrotron radiation physics max iv maxiv monochromator monochromation; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Silicon double crystal monochromators are standard in modern synchrotron hard X-ray beamlines. Their role is reducing a polychromatic photon beam to a small range of wavelengths, typically within a bandwidth of 0.01-0.1%. LÄS MER

 2. 12. Railway bridges with floating slab track systems : Numerical modelling of rail stresses - Dependence on properties of floating slab mats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

  Författare :Daniel Kostet; [2018]
  Nyckelord :ballasted track; bridge; elastic mat; expansion; finite element method FEM ; finite element analysis FEA ; floating slab mat; interaction; International union of railways UIC ; non-ballasted track; SOFiSTiK; ballasterat spår; ballastfritt spår; bro; dilatationsfogar; finita elementmetoden FEM ; finit elementanalys FEA ; fixerat spår; interaktion; Internationella järnvägsunionen UIC ; SOFiSTiK; vibrationer; vibrationsdämpande matta;

  Sammanfattning : The increased use of continuously welded rails in the railway systems makes it necessary to increase the control of the rail stresses to avoid instability and damages of the rails. Large stresses are especially prone to appear at discontinuities in the railway systems, such as bridges, due to the interaction between the track and the bridge. LÄS MER

 3. 13. Validation of blast simulation models via drop-tower tests

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Joakim Rydman; [2018]
  Nyckelord :Screw; bolt; screw joint; bolted connection; simulation; model; FEM; FEA; finite element; LS-DYNA; drop-tower tests; validation;

  Sammanfattning : This study aims to validate a screw joint simulation model used by BAE Systems in LS-DYNA during blast simulations. It is important that the screw joint simulation model is physically correct, since the simulation results can influence major design decisions. LÄS MER

 4. 14. Design and comparison of PMaSynRM versus PMSM for pumping applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Briggner; [2018]
  Nyckelord :Demagnetization; economic evaluation; permanent magnet assistance; synchronous reluctance machine; Avmagnetisering; ekonomisk utv¨ardering; permanentmagnetassistans; synkron reuktansmaskin;

  Sammanfattning : This master thesis aimed to design a permanent magnet assisted synchronous reluctancemachine (PMaSynRM) rotor for pump applications which were to be implemented inan existing Induction Machine stator. The machine were to be compared with a similarpermanent magnet synchronous machine (PMSM) with similar torque production in termsof cost and performance. LÄS MER

 5. 15. FEM-Analys av Cykelram Tillverkad i Träkomposit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johan Bergman; Fredrik Lorén; [2018]
  Nyckelord :FEA; finite element analysis; bike; bicycle; frame; wood; composite; development; CAD; construction; Creo; FEM-analys; finita elementmetoden; cykel; cykelram; trä; komposit; träkomposit; utveckling; CAD; konstruktion; Creo;

  Sammanfattning : Den här rapporten innehåller en analys av en cykelram tillverkad i träkomposit med hjälp av finita elementmetoden. En grupp studenter, utbildade inom finsnickeri, har utvecklat och tagit fram cykeln men behöver hjälp utifrån med den fortsatta utvecklingen av den. LÄS MER