Sökning: "FEA"

Visar resultat 11 - 15 av 138 uppsatser innehållade ordet FEA.

 1. 11. Transient Stress and Strain Assessment of Marine Boiler : Fully Rigid Body Dynamics Coupled Finite Element Analyses

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Sohail Anwar; [2020]
  Nyckelord :Seakeeping; FEA; Strain; Stress; RAO; Rigid; Body; Dynamics; Finite; Element;

  Sammanfattning : Operationally, marine components and structures such as boiler in a Ship, are exposed to varying mechanically and thermally induced forces. High-frequency mechanical loading arises from the cyclic pressure, temperature transients, and six directional Rapid Amplitude Operator (RAOs). LÄS MER

 2. 12. Torsional Stiffness Calculation of CFRP Hybrid Chassis using Finite Element Method : Development of calculation methodology of Formula Student CFRP Chassis

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Abb Assaye; [2020]
  Nyckelord :FEA; FEM; Formula Student; FSAE; Torsion; Torsional Stiffness; Torsional Rigidity;

  Sammanfattning : Composite sandwich structures are being used in the automotive and aerospace industries at an increasing rate due to their high strength and stiffness per unit weight.  Many teams in the world’s largest engineering competition for students, Formula Student, have embraced these types of structures and are using them in their chassis with the intent of increasing the torsional stiffness per unit weight. LÄS MER

 3. 13. Thermo-Mechanical Fatigue Assessment of Marine Boiler : Using linear Finite Element Analyses

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Adefemi Samuel Alagbada; [2020]
  Nyckelord :Marine Boiler; FEA; Thermo-mechanical Loading; LEFM; Paris law; Flaws; RAO.;

  Sammanfattning : This thesis is on fatigue crack growth assessments of a thermomechanical loaded Marine Boiler- Sunrod CPDB12. The installation position of the marine boiler in the ship in relation to its fatigue life under mode 1 loading is investigated. LÄS MER

 4. 14. Use of compliant mechanisms in gearbox applications

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Álvaro Manresa Pérez; Ander Gonzalez Sanchez; [2020]
  Nyckelord :compliant mechanisms; product development; Finite Element Analysis; additive manufacturing;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to prove that the use of compliant mechanisms in gearbox applications is viable. Compliant mechanisms are developed for their implementation in Scania’s hybrid asynchronous gearboxes. LÄS MER

 5. 15. Viktoptimering av lastcykeln Starke med hjälp av komposit av sandwichstruktur

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Kalle Norell; Gustav Thessén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att i samarbete med företaget MoveByBike reducera vikten av den lastbärande balken i lastcykeln Starke genom att undersöka om den befintliga strukturen i stål kan bytas ut mot en kompositlösning med sandwichstruktur. Konstruktionskraven som sattes härleddes från vanligt förekommande lastfall där ett krav på säkerhetsfaktor 3 mot brott samt att nedböjningen av konstruktionen inte fick överstiga 1/100. LÄS MER