Sökning: "C#"

Visar resultat 1 - 5 av 12781 uppsatser innehållade ordet C#.

 1. 1. Hvordan fjerne Clostridioides difficile fra sykehusmiljøet? En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Anne Hilde Sakserud; [2021-11-22]
  Nyckelord :Clostridioides difficile;

  Sammanfattning : Innledning: Clostridioides difficile er en sporedannende bakterie som kan forårsake sykdom av ulik alvorlighetsgrad, fra lett diaré til pseudomembranøs kolitt og død. Bakteriene er en kjent årsak til helsetjenesteassosiert infeksjon over store deler av verden. LÄS MER

 2. 2. DELAMINATING PAINT IN AN 18TH CENTURY CANVAS WALL PAINTING A Case Study at the von Echstedt Manor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lisa Bandgren; [2021-10-28]
  Nyckelord :Delaminating Paint; Canvas Wall Paintings; Material Analysis;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle[2021:26].... LÄS MER

 3. 3. Äldre kvinnors upplevelse av sfi studieväg 2 med fokus på ålder, andraspråksinlärning, motivation och integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Torbjörn Hallgren; [2021-09-29]
  Nyckelord :sfi; svenska; andraspråksinlärning; ålder; motivation; integration; instrumentell motivation; kvinnor; äldre kvinnor; undervisning;

  Sammanfattning : Den här studien tittar på hur fem arabisktalande äldre kvinnliga elever inom sfi säger att de uppfattar den utbildning de går i, med fokus på att deras progression har stått stilla eller gått mycket långsamt framåt. Studien försöker förstå varför, och tittar på detta utifrån dessa frågor: Vad är dessa kvinnors erfarenhet av att vara elever på sfi inom spår 2? Hur säger sig denna grupp av kvinnor uppleva situationen de befinner sig i, som språkinlärare i ett nytt land och hur motiverade säger sig denna grupp av kvinnor vara när det kommer till att lära sig svenska, samt inom vilka sociala områden vill de kunna tala svenska?Resultatet visar att kvinnorna gillar sfi och de saknar inte motivation, de saknar inte vilja till integration och de har flera sociala områden de vill investera i för att kommunicera på svenska. LÄS MER

 4. 4. Simulate Bacterial Movement through Chemotaxis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rasmus Durgé; Johan Ek; Jonny Fredriksson; Emil Logren; Mohamad Melhem; Rik Muijs; [2021-09-14]
  Nyckelord :chemotaxis; computational biology; agent-based simulation; Unity engine;

  Sammanfattning : This thesis describes the development of an agent-based simulation of E. coli chemotaxis in C# and the Unity game engine. The agents use a mathematical modelof the chemical pathway underlying chemotaxis to produce either forward-motion(running) or rotation (tumbling), in response to the concentration of ligand in theirimmediate environment. LÄS MER

 5. 5. La quête d’identité : hybridité culturelle dans six romans maghrébins

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fredrik Segerfeldt; [2021-09-09]
  Nyckelord :Identity; cultural hybridity; North Africa;

  Sammanfattning : La quête d’identité dans une situation d’hybridité culturelle provoquée par le colonialisme français est étudiée dans six romans maghrébins francophones de trois générations différentes : Le passé simple de Driss Chraïbi, Nedjma de Kateb Yacine, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, Une année chez les Français de Fouad Laroui, Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud et Le pays des autres de Leïla Slimani. Notre problématique est de savoir quelles sont les différences entre les romans, liées aux quêtes identitaires. LÄS MER