Sökning: "Environmental aspects of food losses"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Environmental aspects of food losses.

 1. 1. Sustainability evaluation : challenges smallholding coffee farmers confronting in Colombia

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ida Stolt Althén; [2019]
  Nyckelord :Sustainable agriculture; Smallholders; Coffee; SAFA; Participatory evaluation;

  Sammanfattning : Smallholding coffee farmers in Colombia face many obstacles to satisfy their needs due to a changed climate, a low coffee price and the lack of saved financial capital, that in turns creates a vulnerability to unpredictable events. An increased sustainability in those smallholding systems could therefore be crucial. LÄS MER

 2. 2. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Dahl; [2018]
  Nyckelord :orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Sammanfattning : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). LÄS MER

 3. 3. Phytoremediation of heavy metal polluted soils in marginalised regions: opportunities, limitations and sustainable development

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Lesya Pronoza; [2017]
  Nyckelord :Phytoremediation; sustainable development; marginalised regions; cadmium; Nicaragua;

  Sammanfattning : Soil pollution is one of the problems that obstruct sustainable development in the affected regions, posing a threat to the local environment, ecosystems and human wellbeing. Phytoremediation is one of the techniques used to clean polluted soils. LÄS MER

 4. 4. Phytoremediation   of heavy metal polluted soils in marginalised regions: opportunities,   limitations and sustainable development

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Lesya Pronoza; [2017]
  Nyckelord :Phytoremediation; sustainable development; marginalised regions; cadmium; Nicaragua;

  Sammanfattning : Soil pollution is one of the problems that obstruct sustainable development in the affected regions, posing a threat to the local environment, ecosystems and human wellbeing. Phytoremediation is one of the techniques used to clean polluted soils. LÄS MER

 5. 5. Att mäta matsvinn i skolkök : en jämförande studie av 13 metoder att mäta matsvinn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Emmy Mattisson; [2015]
  Nyckelord :matsvinn; matavfall; mäta matsvinn; skolkök;

  Sammanfattning : Ungefär en tredjedel av maten som produceras i världen slängs. I Sverige slängs över 1,2 miljoner ton mat varje år. En stor del av det är så kallat matsvinn, onödigt matavfall som skulle kunna använts om den hanterats annorlunda. LÄS MER