Sökning: "Eric Pehrsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eric Pehrsson.

 1. 1. Noggrannheten hos ett positioneringssystem baserat på Bluetooth 5 : En jämförande studie av fem olika filtreringsalgoritmers påverkan på positioneringsnoggrannheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Viktor Karlsson; Eric Pehrsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to identify and evaluate different filtering algorithms for raw Received Signal Strength Indication (RSSI) values in an indoor positioning system. The purpose was also to examine how the positioning accuracy is affected depending on which filter that was applied to an indoor positioning system based on Bluetooth Low Energy (BLE) 5. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan linjära och olinjära modeller för tankreaktorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Pehr-Eric Pehrsson; [1972]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER