Sökning: "Erik Elverö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Elverö.

  1. 1. Förstelärarreformen utifrån New Public Management

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Erik Elverö; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER