Sökning: "Erik Rundén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Rundén.

  1. 1. inSource - Utveckling av ett socialt webbaserat arbetsverktyg för rekryterare inom data- och IT-branschen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Martin Chemander; Oskar Holmberg; Linus Johansson; Adrian Nilsson; Erik Rundén; [2016-10-24]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att hitta lämpliga personer med rätt kompetens till jobb inom data- och IT-branschen är inte alltid enkelt, varför Software Skills, ett rekryteringsföretag i Göteborg, har gjort det till sin affärsidé. Eftersom de använder egenutvecklade tester för att utvärdera kandidater har behovet av ett skräddarsytt arbetsverktyg där testerna kan utgöra en integrerad delav systemet vuxit sig stort. LÄS MER