Sökning: "Fereshta haidar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fereshta haidar.

  1. 1. En förändrad livsvärld : Upplevelsen av bipolär sjukdom ur anhörigas perspektiv - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Fereshta Haidar; Lamija Hodzic; [2019]
    Nyckelord :bipolär sjukdom; anhöriga; upplevelser; livsvärld; sjuksköterska; stöd till anhöriga;

    Sammanfattning : Psykisk ohälsa ökar allt mer i samhället och påverkar inte bara personen med sjukdomen utan hela omgivningen. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa drabbas hårt då de får uppleva symtomen och de livsförändringar som medföljer. Närstående till personer med bipolär sjukdom påverkas av sjukdomens skovvisa karaktär. LÄS MER