Sökning: "Frida Sturk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Sturk.

  1. 1. Harmony Korines verklighet : En studie om realism i filmerna Gummo, Julien Donkey-Boy och Trash Humpers

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

    Författare :Frida Sturk; [2013]
    Nyckelord :Harmony Korine; Gummo; Julien Donkey-Boy; Trash Humpers; Realism;

    Sammanfattning : I denna uppsats studeras realismens framställning i filmskapandet, dels genom visuella tekniker men även genom handling- och ämnesmässiga val. Studien fokuserar på tre filmer som alla är regisserade och skrivna av filmskaparen Harmony Korine, dessa filmer är: Gummo (1997), Julien Donkey-Boy (1999) och Trash Humpers (2009). LÄS MER