Sökning: "Gångbryggor"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Gångbryggor.

 1. 1. Fasadsystem i plåt : Ett system för fasadpaneler som enkelt och snabbt skall kunna monteras.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Robin Andersson; Anders Edsinger; [2017]
  Nyckelord :Examensarbete; Uppsatsregistrering;

  Sammanfattning : Rapporten är resultatet av examensarbetet som utförts av Robin Andersson ochAnders Edsinger tillsammans med Weland AB våren 2017, som vill utöka sittvarumärke genom att förbättra sitt system för fasadpaneler. Welandsmaskinpark är en av de största i norden och deras plåtbearbetning i form avgallerdurk, trappor, räcken och gångbryggor är mycket stor. LÄS MER

 2. 2. Vippning av gångbryggor : en parameterstudie

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Daniel Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Gångbryggor; vippning; stålbyggnad;

  Sammanfattning : I många industribyggnader används servicegångar för att komma åt att göra service och underhåll. Dessa konstrueras ofta lämpligen som en gångbrygga bestående av två huvudbalkar som stagas med ett antal mellanliggande stagbalkar. Ovanpå dessa kan det räcka med att montera en durkplåt och räcken. LÄS MER

 3. 3. Hur kan naturvärden och rekreativa intressen tas tillvara vid byggnationsprojekt? : Fallstudie Tyresö strand

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Johanna Östhem; [2006]
  Nyckelord :Sweden; coast; construction work; conservation ecology recreation;

  Sammanfattning : Under det senaste årtiondet har 97 % av den totala folkökningen tillkommit inom fem kilometer från kusten, främst kring storstadsregionerna. Tyresö kommun är en av Stockholms förorter. Kommunen har under åren köpt loss tomter i ett kustnära område vid Tyresö strand. LÄS MER