Sökning: "IKT c uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden IKT c uppsats.

 1. 1. IKT-verktyg vid lärande och kommunikation : Lärares användande av IKT-verktyg vid Högskolan i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Eric Persson; [2014]
  Nyckelord :IKT; Webbaserade verktyg; Blackboard; Högskolan i Gävle;

  Sammanfattning : Persson, E. (2014). IKT-verktyg vid lärande och kommunikation. C-uppsats i Pedagogik. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas lärare genom kompetensutveckling inom IKT? En studie huvudfokus på PIM

  C-uppsats,

  Författare :Linda Halvarsson Kärnström; Kristina Vendelstrand; [2011]
  Nyckelord :IKT; Kompetensutveckling; PIM; digital kompetens;

  Sammanfattning : Våra frågor som vi fokuserar kring är följande:Har PIM påverkat lärarnas användande av digitala verktyg i undervisningen?Vilken attityd har läraren till PIM?Förändras attityder till digitala verktyg efter genomgången PIM utbildning?Anser läraren att lärarrollen blir förändrad av digitala verktyg i undervisningen?Studiens är genomförd i en mellanstor stad strax utan för Göteborg. Respondenterna är alla utbildade lärare inomår F-6. LÄS MER

 3. 3. IKT för att motivera lärande

  C-uppsats,

  Författare :Thomas Fridén; [2011]
  Nyckelord :IKT; e-läromedel; motivation; intresse;

  Sammanfattning : SammanfattningEn av lärarens viktigaste uppgifter är att motivera sina elever. Vad vi vill undersöka i dennauppsats är huruvida ett mer utbrett användande av digitala läromedel kan bidra till attmotivera och skapa ett intresse hos eleverna. LÄS MER

 4. 4. Här blir fröken den som behöver hjälp - en undersökning om pedagogers syn på IKT användningen i dagens skola

  C-uppsats,

  Författare :Anna-Karin Holmqvist; [2011]
  Nyckelord :IT; IKT; didaktik; Pedagogiskt ställningstagande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Författaren anser sig se en brist mellan de fördelar som IKT i skolan har enligt forskningoch hur den används ute i verksamheterna. Detta examensarbete skall behandla varför denna brist förekommeroch vad bristen innefattar. LÄS MER

 5. 5. IKT eller inte? En kvalitativ studie om vilka faktorer som är viktiga för några pedagoger i Göteborgs kommun vid implementering av IKT verktyg i skolverksamheten

  C-uppsats,

  Författare :Fredrik Johannesson; [2011]
  Nyckelord :IKT; dator; innovation; implementera; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Denna uppsats kommer att beskriva två modeller för faktorer som påverkar huruvida IKT-verktyg implementerasi läranderelaterade aktiviteter eller inte. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida de faktorer sombeskrivs i dessa två modeller stämmer överens med vad sex lärare verksamma i Göteborgs kommun tycker. LÄS MER