Sökning: "GALILEO"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet GALILEO.

 1. 1. GNSS undersökning : För bättre precision i smartphones

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Elias Fredin; [2019]
  Nyckelord :Trilateration; Pseudorange; Satellites; Java; Android; Server; Ephemeris; GALILEO; GPS; Satellite Positioning; Trilateration; Pseudorange; Satelliter; Java; Android; Server; Ephemeris; GALILEO; GPS; Satellitpositionering;

  Sammanfattning : To be able to receive a position from a smartphone user is very valuable. Wit- hout this many applications would not work at all. For many applications the existing position libraries are not good enough, for example augmented reality applications which requires millimeter precision for a good experience. LÄS MER

 2. 2. GNSS-mätning: idag och i framtiden

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Magnus Niemi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report shows the difference between today's geodetic measurementsand the one that comes withGalileo and Beidou included. As new GNSSequipment supporting Galileo and Beidou begins to be used, what are the differences and what can be expected by users in the future?This report addresses current theory of sources of error and satellite geometry to highlight the problems associated with GNSS. LÄS MER

 3. 3. Galileo i jämförelse med GPS och GLONASS vid deformationsmätning : En fallstudie på Gävle flygplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Arvid Bäckström; Fredrik Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Galileo; GNSS; static observations; deformation measurement; Galileo; GNSS; statiska observationer; deformationsmätning;

  Sammanfattning : Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett samlingsbegrepp för ett antal satellitsystem som möjliggör världsomspännande navigering, deformationsövervakning och satellitpositionering. GNSS innefattar de fyra globala operativa satellitsystem BeiDou, Global Positioning System (GPS), Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema (GLONASS) och det europeiska Galileo. LÄS MER

 4. 4. Galileos påverkan på snabb statisk mätning vid korta baslinjer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Per Eklund; Elias Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Galileo; GNSS; Rapid static survey; Short baseline; Galileo; GNSS; Kort baslinje; Snabb statisk mätning;

  Sammanfattning : Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett system för global satellitpositionering och navigering och innefattar bland annat Global Positioning System (GPS) och Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS), dessa två system är de enda fullt globala operativa systemen i dagsläget. Galileo är ett europeiskt satellitsystem under utveckling och erbjuder för närvarande 14 satelliter, men ska bestå av totalt 30 satelliter när systemet beräknas vara fullt fungerande 2020. LÄS MER

 5. 5. A Mobile Platform for Measuring Air Pollution in Cities using Gas Sensors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Mölder; [2018]
  Nyckelord :Air quality; Sensors; Location Based Services; Galileo; Android application; Raspberry Pi; Luftkvalitet; Sensorer; Platsbaserade tjänster; Galileo; Android applikation; Raspberry Pi;

  Sammanfattning : Although air pollution is one of the largest threats to human health, the data available to the public is often sparse and not very accurate nor updated. For example, there exists only about 5-10 air quality measuring points across the city of Stockholm. LÄS MER