Sökning: "Elisabeth Chen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elisabeth Chen.

 1. 1. Dokumentation av matavfall med hjälp av röstinmatning : En studie om röstinmatning skulle kunna ersätta papper och penna som mätmetod för matsvinn

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisabeth Chen; Hîvron Stenhav; [2020]
  Nyckelord :Food Waste; Behaviour Change Wheel; Behaviour Change Techniques; voice command; Attiny85; Arduino Uno.;

  Sammanfattning : The first part of the report reads up on food waste and makes account for how to reduce food waste in households by documenting it. The goal of this project is to examine how a measure of method consisting of voice commands is working as compared to a classic method of measurement with paper and pen. LÄS MER

 2. 2. Motivation att leda hos studenter - samband med personlighet och self-efficacy

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elisabeth Westlin; [2013]
  Nyckelord :motivation to lead; personality; self efficacy;

  Sammanfattning : Motivation för ledarskap styrs av värderingar, personlighet och tro på sin förmåga. Forskning har genererat tre motivationskategorier för ledarskap, affektiv-identitet ledarmotivation, icke-kalkylerande ledarmotivation och social-normativ ledarmotivation. LÄS MER