Sökning: "Gabriella Körnegård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gabriella Körnegård.

 1. 1. Internt arbetsgivarvarumärke : Behålla personal i en kommunal verksamhet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Körnegård; Elin Ödmark; [2020]
  Nyckelord :Internal employer branding; employee value proposition; intern kommunikation; arbetstillfredsställelse och motivation;

  Sammanfattning : Arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket har kommit att bli en viktig del för både privat och offentlig verksamhet för att lyckas med att behålla kompetent personal. Idag syns skillnader mellan privat och offentlig verksamhet i arbetet med det interna arbetsgivarvarumärket eftersomförutsättningarna ser olika ut i de olika verksamheterna. LÄS MER

 2. 2. HÄRSKARTEKNIKER SOM MAKTUTÖVNING PÅ ARBETSPLATSEN : En kvalitativ studie om unga personers upplevelser av härskartekniker och maktutövning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Körnegård; [2018]
  Nyckelord :Härskarteknik; makt; maktutövning; Berit Ås;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskap kring härskartekniker som maktutövning på arbetsplatsen med fokus på ungas upplevelser. Även att undersöka om ålder och kön spelar någon roll för hur de blir bemötta samt vilka skillnader och likheter det finns mellan kvinnor och mäns upplevelser. LÄS MER