Sökning: "Genusperspektiv Komparativ analys Kvinnor Män Gestaltning Museum Utställningar Genusneutral De fattiga De rika"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Genusperspektiv Komparativ analys Kvinnor Män Gestaltning Museum Utställningar Genusneutral De fattiga De rika.

  1. 1. Genus på museiutställningar En studie om hur kvinnor och män gestaltas på Göteborgs Stadsmuseum

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Pernilla Swanson; [2019-01-31]
    Nyckelord :Genusperspektiv Komparativ analys Kvinnor Män Gestaltning Museum Utställningar Genusneutral De fattiga De rika;

    Sammanfattning : Gender perspective Comparative analysis Women Men Representation Museum Exhibitions Gender neutral The poor The Wealthy.... LÄS MER