Sökning: "Georgios Apostolidis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Georgios Apostolidis.

  1. 1. Förtäta eller dö? : En studie av stadens översiktsplanering kontra färdigt resultat

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

    Författare :Georgios Apostolidis; [2018]
    Nyckelord :densification; public transport; detailed plans; energy and environmental objectives; förtätning; detaljplaner; energi; fysisk planering;

    Sammanfattning : Densification is a summary word to devote denser housing in the city centre, yet airy and varied. The goal is for more people to move to the city centre to live, work and perform all kinds of activities such as shopping, work out or just go out and have a good time. LÄS MER