Sökning: "Glenn Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Glenn Johansson.

 1. 1. Consumer Online Resale at Tradera : A Qualitative Study of Valuation and Pricing in the Online Auction Marketplace

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Glenn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Valuation; Pricing; Consumer Online Resale; Online Auction; Markets;

  Sammanfattning : Trade of second hand goods between private individuals has increased substantially during the 21st century, particularly in the light of a growing e-commerce scene. Consequently, individual consumers more notably find themselves in the role of sellers in the marketplace and take on responsibilities traditionally performed by businesses. LÄS MER

 2. 2. Privatpersonen och journalisten : En kvalitativ studie av roller och gränser i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Glenn Johansson; Sofia Maier; [2017]
  Nyckelord :Roller; Gränser; Sociala medier; Journalister;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har medfört ett ökat deltagande i sociala medier. Journalistkåren befinner sig i en synnerligen speciell situation då det nya landskapet mer eller mindre kräver en ökad närvaro och delaktighet i sociala medier för att följa samhällets strömningar. LÄS MER

 3. 3. Vilka är de mest beslutspåverkande motiven vid beslut om kapitalstruktur? : En kvantitativ studie av svenska onoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anders Bohman; Glenn Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Metaller i dagvatten - Effekter i recipient : En analys av koppar, kdamium och zink i dagvatten från en parkering i Halmstad, Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Miljövetenskap

  Författare :Johansson Glenn; [2015]
  Nyckelord :Dagvatten; trafikdagvatten; miljöeffekter; parkeringar; metallförekomst;

  Sammanfattning : When stormwater occurs near human activity the water gets polluted. The purity and composition vary widely depending on the types of activities in the area, the type of surface the water comes in contact with, precipitation and many more parameters. LÄS MER

 5. 5. Äldres (o)rädsla för brott i risksamhället

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Glenn Johansson; [2013]
  Nyckelord :rädsla för brott; äldre; socialt aktiva; risksamhället; upplevd;

  Sammanfattning : Rädsla för brott inverkar negativt både på ett individuellt plan och påsamhällsnivå och ses därför som ett aktuellt samhällsproblem. Tidigare forskninghar funnit att äldre, trots att de tillhör en grupp som har låg risk att utsättas förbrott, ändå uppvisar en hög grad av rädsla för brott. LÄS MER