Sökning: "Grundvattennivåer"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Grundvattennivåer.

 1. 1. Prediktering av grundvattennivåi område utan grundvattenrör : Modellering i ArcGIS Pro och undersökningav olika miljövariablers betydelse

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Olof Lood; [2021]
  Nyckelord :groundwater; groundwater level; modeling; ArcGIS; machine learning; Random Forest; Forest-based Classification and Regression; Model Builder; grundvatten; grundvattennivå; modellering; ArcGIS; maskininlärning; Random Forest; Forest-based Classification and Regression; Model Builder;

  Sammanfattning : Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har ett nationellt ansvar för att övervaka Sveriges grundvattennivåer. Eftersom det inte är möjligt att få ett heltäckande mätstationssystem måste grundvattennivån beräknas på vissa platser. LÄS MER

 2. 2. Långsiktig trendanalys hur grundvattennivåer reagerar på nederbörd i Gårdsrydsfältet, Nybroåsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Joel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Rullstensås; Grundvatten; Grundvattennivå; Nederbörd; Korrelation; Trendanalys;

  Sammanfattning : Ground water are referred to one of Sweden’s most essential natural resources and constitutes an important part of the water management in Sweden, especially for the smaller municipalities. The ground water recharge in pore aquifer is mainly controlled by the difference between evapotranspiration and the amount of precipitation. LÄS MER

 3. 3. Karaktärisering av våtmarker med hydrologiska syften och analys av våtmarkers effekt på hydrologin : En studie av anlagda, restaurerade och planerade våtmarker i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Engman; Johanna Kero; Astrid Oleskog; Hanna Pierrau; Julia Tholander; [2020]
  Nyckelord :Anlagda; Restaurerade; Våtmarker; Sverige; Vattenmagasin; Grundvattenbildning; Flödesutjämning;

  Sammanfattning : Detta projekt genomfördes på uppdrag av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, som en mindre del av en större forskningssammanställning om de hydrologiska effekterna av anlagda och restaurerade våtmarker. Syftet med studien var i första hand att se om det gick att karaktärisera svenska våtmarker anlagda eller restaurerade för hydrologiska syften utifrån fem utvalda faktorer; jordart, marktäcke, topografiskt läge i avrinningsområdet, placering i förhållande till tätort och typ av åtgärd. LÄS MER

 4. 4. Avsaltning utanför kommunalt verksamhetsområde för allmänt VA

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Klaudia Bujak; [2020]
  Nyckelord :Desalination; water law; Baltic Sea; drinking water; desalination technologies; Avsaltning; vattenjuridik; Östersjön; dricksvatten; avsaltningstekniker;

  Sammanfattning : Sverige har generellt god tillgång till vatten, dock varierar vattentillgången och vattenanvändningen inom olika områden runtom i landet och lokala vattenbrister kan förekomma. Vattenbristen drabbar i första hand befolkning med enskild vattenförsörjning som får dricksvatten från enskilda vattentäkter, vanligen grundvattenbrunnar. LÄS MER

 5. 5. Ingaröåsens lämplighet för återinfiltration av vatten från sjön Återvallsträsk, Värmdö kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ebba Pegestam; [2020]
  Nyckelord :esker; glaciofluvial; Ingarö esker; groundwater; artificial filtration; Återvallsträsk; Värmdö kommun; Rullstensås; isälvsmaterial; Ingaröåsen; grundvatten; återinfiltration; Återvallsträsk; Värmdö kommun;

  Sammanfattning : Grundvatten är ett hett ämne i dagens samhälle, speciellt då grundvattenbristen är mer förekommande vid varma och torra somrar. Det är nog många som minns sommaren 2018 där det mättes rekord i temperatur och soltimmar, men även i låga grundvattennivåer. LÄS MER