Sökning: "Gustav Algotsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Algotsson.

  1. 1. Sarbanes-Oxley : en studie i stora belopp och byråkratiska storheter

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Ståhl; Gustav Algotsson; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Revisionsbranschen är en till synes omväxlande bransch. Antingen är det mossiga gubbar i gröna solskärmar, eller mångmiljardskandaler och offentliga rättegångar. Denna uppsats fokuserar på det senare; eller snarare följderna av dem. LÄS MER