Sökning: "Handledningsteorier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Handledningsteorier.

  1. 1. Den smutsiga praktiken - Verksamhetsförlagd handledning i lärarutbildningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Paul Ottosson Skogsberg; Robin Kristiansson; [2012]
    Nyckelord :Handledning; Malmömodellen; Praktisk teori; Progression; Verksamhetsförlagd utbildning VFT VFU ;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att synliggöra studenternas upplevelse av handledningen under den verksamhetsförlagda tiden i utbildningen. Vi problematiserade hur handledningen leder till en progression som möjliggör att studenterna kan uppnå lärandemålen under sin praktik. LÄS MER